Rapport från bolagsstämman 2003

Rapport från ordinarie bolagsstämma i Human Care HC AB den 29 april 2003 Vid Human Cares bolagsstämma i Lund beslutades i enlighet med de av styrelsen framlagda förslagen. Styrelsens förslag om en utdelning på 2,10 kr per aktie godkändes. Avstämningsdatum fastställdes till måndagen den 5 maj 2003, och utdelningen beräknas vara tillgänglig för aktieägarna den 9 maj 2003. Styrelsen omvaldes i sin helhet, och består således av Börje Andersson, Inger Larsson, Bo Thorvinger, Per Nilsson och Leif Sonesson. Till revisorer valdes auktoriserad revisor Marianne Sandén Ljungberg (omval) och auktoriserad revisor Peter Pankko (nyval). Bolagsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission och att därvid öka bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 1.000.000 aktier, vardera om nominellt 1 kr. Bemyndigandet skall kunna användas vid flera tillfällen. Syftet med emissionen är att möjliggöra fortsatt expansion via företagsförvärv. Bolagsstämman beslutade slutligen att anta en ny bolagsordning i enlighet med det i kallelsen till bolagsstämman presenterade förslaget. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Börje Andersson till styrelsens ordförande. Lund den 29 april 2003 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00680/wkr0002.pdf

Om oss

Human Care utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dennes dagliga miljö. I Human Cares produktsortiment ingår idag: taklyftssystem, rollatorer, transportstolar samt hygienprodukter. Human Care grundades 1993 och är noterat på First North.

Dokument & länkar