BAYN upptar lån från närstående

Stockholm, 23 februari, 2016 - Bayn Europe AB upptar lån från bolagets största aktieägare för att täcka kortsiktigt behov av rörelsekapital. Lån utbetalas i februari och uppgår till 400.000 kr. Lånet löper tillsvidare och på marknadsmässiga villkor. 

För mer information, vänligen kontakta Peter Werme, Styrelseordförande, Bayn Europe AB, e-mail pw@bayn.se, Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se 

Bayn Europe är ett kunskaps- och innovationsföretag som erbjuder livsmedelsindustrin i Europa nya affärsmöjligheter som ökar dess konkurrenskraft. Bayn’s utvecklingsavdelning tar fram kreativa lösningar som reducerar sockret i mat och dryck och skapar nya, naturligt sötade produkter med färre kalorier och en bibehållen smakupplevelse. Bayns dedikerade säljteam bygger starka kundrelationer och erbjuder en etablerad leveranskedja i hela 46 länder. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North under kortnamn BAYN. För mer information se www.bayn.se.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, 08- 503 01 550

Taggar:

Prenumerera