Husqvarna Group meddelar förbättrade marknadsförhållanden och ger en uppdatering avseende försäljningen

Sedan utbrottet av Covid-19 har säkerhet och hälsa för anställda och partners varit Husqvarna Groups främsta prioritet. Därtill har Gruppen fokuserat på att säkerställa verksamhetens kontinuitet och långsiktighet.

I början av andra kvartalet påverkades Gruppens försäljning av länders olika omfattning av nedstängningar och restriktioner. I takt med att åtgärderna gradvis har lättats upp och även drivet av ett ökat intresse för trädgårdssegmentet, speciellt för bevattningsprodukter, förbättras också marknadsförhållandena. Husqvarna Group uppskattar att ungefär 10 procent av sina affärspartners för närvarande är påverkade av restriktioner kopplade till Covid-19. Vilket kan jämföras med 25 procent vid starten av det andra kvartalet.

För de två första månaderna av det andra kvartalet har Husqvarna Groups nettoomsättning minskat med cirka 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år, justerat för valutakurseffekter. Om trenden fortsätter, trots en fortsatt osäkerhet kopplat till coronasituationen, förväntar Gruppen att nettoomsättningen totalt kommer att minska med cirka 10 procent för det andra kvartalet. Det fullständiga resultatet presenteras i den kommande rapporten för det andra kvartalet som publiceras den 16 juli, 2020. 
 

För ytterligare information kontakta:
Glen Instone, CFO, Senior Vice President, Finance, IR & Communication 
Johan Andersson, Director, Group Corporate Communications and Investor Relations, +46 702 100 451
 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020 klockan 07:30.
 

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 42 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar