Husqvarna Group rapporterar starkare försäljningsutveckling än tidigare förväntat

Husqvarna Group har haft en starkare försäljningsutveckling för det andra kvartalet 2020 än kommunicerat i ett pressmeddelande den 8 juni 2020. Nettoomsättningen beräknas vara omkring 13 500 Mkr (13 789), en minskning med 2% jämfört med föregående år, motsvarande en ökning om 3% justerat för lämnad verksamhet. Rörelseresultatet förväntas uppgå till cirka 2 190 Mkr (2 125) för det andra kvartalet. 

“Vi har levererat ett väldigt bra kvartal, även mot bakgrund av Covid-19 situationen, med en ökad försäljning, justerat för den lämnade verksamheten i tidigare Consumer Brands, och en förbättrad rörelsemarginal. Efter en utmanande inledning av kvartalet accelererade efterfrågesituationen snabbt i takt med att marknader åter öppnade och konsumenter visade ett starkt intresse för trädgårdsprodukter, speciellt inom bevattning. Effekter från tillfälliga kostnadsreduceringar och en förbättrad produktmix resulterade i en ökad rörelsemarginal.“ säger Henric Andersson, VD.

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade och den slutliga rapporten för andra kvartalet 2020 kommer att publiceras den 16 juli 2020 omkring kl. 07:30 CET. Husqvarna Group kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer innan delårsrapporten för andra kvartalet har publicerats.
 
 

För ytterligare information, kontakta:
Johan Andersson, Director, Corporate Communications and Investor Relations, 
+46 702 100 451 eller ir@husqvarnagroup.com 
 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2020 klockan 14:30.
 

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel.

Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 42 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar