Omvandling av aktier

Enligt Husqvarna AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, är Husqvarna AB skyldigt enligt lag om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under mars 2018 har, på begäran av aktieägare, 71 176 A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet röster uppgår därefter till 158 830 017,8.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 576 343 778 aktier varav 112 439 600 A-aktier och 463 904 178 B-aktier.

Informationen är sådan som Husqvarna AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018, klockan 09:00.

För ytterligare information kontakta:
08-738 90 80 eller press@husqvarnagroup.com

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.