Omvandling av aktier

​Enligt Husqvarna AB:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att få sådan aktie omvandlad till aktie av serie B. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, är Husqvarna AB skyldig enligt lag att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under tredje kvartalet 2010 har, på begäran av aktieägare, 8 520 574 A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet röster uppgår därefter till 178 913 956,1.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 576 343 778 aktier varav 134 755 087 A-aktier och 441 588 691 B-aktier.

För ytterligare information kontakta:
Tobias Norrby, investerarkontakter, 08-738 83 35
Husqvarnas pressjour, 08-738 70 80 eller press@husqvarna.se

Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmare, gräsklippare och trädgårdstraktorer, och är ledande i Europa inom bevattningsprodukter under varumärket Gardena. Husqvarna är också en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Nettoomsättningen uppgick 2009 till 34 miljarder kronor och det genomsnittliga antalet anställda var 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar