Valberedning för Husqvarna AB inför årsstämma 2018

I enlighet med beslut vid Husqvarnas årsstämma den 4 april 2017 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 utses av de per den sista bankdagen i augusti månad, 31 augusti 2017, fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka på förfrågan har uttryckt sin önskan att delta i valberedningsarbetet. Därutöver ska valberedningen bestå av Husqvarnas styrelseordförande.

De fyra till röstetalet största ägarna per den 31 augusti 2017 var Investor AB, L E Lundbergföretagen AB, If Skadeförsäkring AB och Didner & Gerge Fonder AB. Dessa har utsett varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Husqvarnas valberedning.

Valberedningens ledamöter:
Petra Hedengran (ordförande), Investor AB
Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB
Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB
Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder AB
Tom Johnstone, styrelseordförande i Husqvarna AB

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2018 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden samt i den mån så anses erforderligt, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2019.

Årsstämman för Husqvarna AB kommer att hållas i Jönköping den 10 april 2018.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@husqvarnagroup.com om möjligt före den 13 februari 2018.

För ytterligare information kontakta:
Husqvarnas pressjour, 08-738 90 80 eller press@husqvarnagroup.com

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera