Flaggningsmeddelande

Hybricon Bus System AB (publ) informerar om att följande aktieägare har förvärvat aktier i bolaget.  

Dcap I Sverige AB har ökat sitt innehav från 4 258 593 aktier, före företrädesemission, vilket motsvarade ca 9,56% av kapital och röster i Hybricon till 17 034 372 aktier vilket ger 11,06% av kapital och rösterna i bolaget.

Moggliden AB har ökat sitt innehav från 4 258 593 aktier, före företrädesemission, vilket motsvarade ca 9,56% av kapital och röster i Hybricon till 17 034 372 aktier vilket ger 11,06% av kapital och rösterna i bolaget.

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, epost johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, epost dennis.jensen@hybricon.se
www.hybricon.se 

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Om oss

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Prenumerera

Dokument & länkar