Hybricon: Flaggningsmeddelande

Hybricon Bus System AB (publ) informerar om att Remod Invest AB har avyttrat genom en intern överlåtelse 17 034 372 aktier i bolaget den 23 oktober 2017.  

Köpare är ägarna till Remod Invest AB vilka till lika del köper aktierna enligt följande:

Dcap I Sverige AB äger efter transaktionen 4 258 593 aktier vilket motsvarar ca 9,56% av kapital och röster i Hybricon.

Moggliden AB äger efter transaktionen 4 258 593 aktier vilket motsvarar ca 9,56% av kapital och röster i Hybricon.

Svenska Rivkonsult Aktiebolag äger efter transaktionen 4 258 593 aktier vilket motsvarar ca 9,56% av kapital och röster i Hybricon.

Tjugoettan i Skellefteå AB äger efter transaktionen 4 258 593 aktier vilket motsvarar ca 9,56% av kapital och röster i Hybricon.

Efter genomförd transaktion äger Remod Invest AB 0 aktier i Hybricon Bus System AB (publ) vilket motsvarar 0% av kapital och röster. Före transaktionen ägde Remod Invest 17 034 372 aktier i Hybricon Bus System AB (publ) vilket motsvarade 38,25% av kapital och röster.

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06 email johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Om oss

Hybricon Bus Systems affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juni 2015 med kortnamnet HYCO.

Prenumerera

Dokument & länkar