Hybricon upptar lån om 12 MSEK från Umeå Kommunföretag

Hybricon meddelar idag att bolaget erhåller lån om 12 MSEK från Umeå Kommunföretag (UKF,) mot pant och företagsinteckning som säkerhet. Lånet är en av de åtgärder Hybricon säkerställt för att brygga finansieringen fram till att Hybricon vinner order. Bolaget arbetar vidare med ytterligare finansieringslösningar. 

– Det är mycket glädjande att Umeå Kommunföretag ökar sitt engagemang och nu väljer att investera i Hybricon. Det skapar en trygghet för bägge parter samtidigt som det sänder positiva signaler till bussmarknaden; att vi står stadigare och är redo för nästa order, säger Hybricons vd Johan Suup.

Lånet enligt avtal löper fram till 1 april 2021 med marknadsmässig ränta och betalas ut till Hybricon med 2 MSEK per månad i sex månader med start november 2017. Ränta erläggs med start 1 april 2019. Lånet förfaller i sin helhet till betalning 1 april 2021.

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06 email johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017.

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Taggar:

Om oss

Hybricon Bus Systems affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juni 2015 med kortnamnet HYCO.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Det är mycket glädjande att Umeå Kommunföretag ökar sitt engagemang och nu väljer att investera i Hybricon. Det skapar en trygghet för bägge parter samtidigt som det sänder positiva signaler till bussmarknaden; att vi står stadigare och är redo för nästa order,
Johan Suup