Hybricons emission fulltecknad av allmänheten

Inför notering på AktieTorget har Hybricon Bus Systems AB (publ) (”Hybricon”) under perioden 18 maj – 5 juni 2015 genomfört en emission på MSEK 28,0. Emissionen har fulltecknats av allmänheten och tillför bolaget 1.251 nya aktieägare. Sammanlagt inkom anmälningssedlar på MSEK 28,9 vilket motsvarar en överteckning med 3,4 procent.

Emissionen var säkerställd upp till MSEK 19,0 genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Tack vare det goda intresset från allmänheten behöver dessa inte tas i anspråk. Styrelsen kommer i sitt tilldelningsbeslut att prioritera mindre investerare och anmälningssedlar som inkom tidigt under anmälningsperioden. Mindre nedjusteringar av antalet aktier kommer att ske för investerare som tecknat för SEK 100.000 och mer. Övriga investerare kommer att få full tilldelning. Besked om tilldelning sker genom utskick av avräkningsnota som skickas ut idag. Besked om första handelsdag på AktieTorget kommer att lämnas om cirka en vecka.

-            Vi är självklart mycket glada över det goda utfallet i emissionen. Vi kände tidigt att Hybricons verksamhet uppskattades av de tänkbara investerare vi mött på investerarträffarna. Vi har fått många bra och relevanta frågor om varför kollektivtrafiksystem med elbussar är den bästa lösningen för stadstrafik i framtiden säger VD Jonas Hansson i en kommentar.

-            Hansson fortsätter: Vi är mycket glada över det stora antalet nya aktieägare vi fått genom emissionen. Vi hoppas att många kan bli goda ambassadörer för Hybricons koncept. Noteringen på AktieTorget och den transparens som detta medför, kommer att underlätta våra diskussioner med alla kunder som vill köpa vårt system, särskilt de stora internationella bussoperatörerna.


För ytterligare information: Vänligen kontakta

Jonas Hansson, VD, tel +46 (0)738 20 87 87, email jonas.hansson@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR Ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se
Web: www.hybricon.se


Om Hybricon

Hybricon Bus Systems AB (publ), HYCO, utvecklar och tillverkar världens mest energieffektiva, rena och tysta system för bussburen kollektivtrafik. Företagets Ultrasnabbladdade ® bussar kan köras kontinuerligt dygnet runt på ren, elektrisk kraft. Hybricons huvudkontor, där företagets produktionsenhet också är belägen, finns i Holmsund utanför Umeå. Klimatet i denna relativa närhet till Polcirkeln utgör en perfekt testmiljö för köld-testning av företagets produkter. Energieffektivitet, ultrasnabb laddning och modulariserade nyckelkompo-nenter utgör tillsammans en uppsättning unika egenskaper för företagets bussar. Företaget har erfarna, finansiellt mycket starka ägare. 2011 belönades företaget med det prestigefyllda priset “Future Transport Award for Public Transportation".

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar