Hybricons genomför riktad emission på MSEK 9,0

Styrelsen i Hybricon Bus Systems AB (publ) (”Hybricon”) har beslutat att genomföra en riktad emission om 900.000 aktier till teckningskursen SEK 10, baserat på bemyndigande från årsstämma den 24 mars 2015. Emissionen riktas till fonden GFG Fund Sicav Global Medium Risk. Emissionen tillför bolaget MSEK 8,5 efter emissionskostnader.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar komplettera ägarbilden med en internationell institutionell ägare. Detta bedöms gynna Hybricon i dess fortsatta expansion. Teckningskursen är densamma som teckningskursen i Hybricons nyligen avslutade emission till allmänheten och bedöms som marknadsmässig. Fondens investering i Hybricon innebär att antalet aktier ökar från 9.102.960* till 10.002.960 vilket medför en utspädning för nuvarande aktieägare på 10,0 procent. Emissionskostnaderna uppgår till 500.000 kr.

*Efter registrering av nyligen avslutad och fulltecknad kontant emission till allmänheten om 2.800.000 aktier samt efter registrering av kvittningsemission om 96.460 aktier.

-            Vi är mycket nöjda med att kunna komplettera Hybricons ägarbild med en stark institutionell ägare. Vi kommer att ha nytta av detta i flera sammanhang. Det stärker oss i diskussioner med viktiga leverantörer, internationella bussoperatörerna och de svenska kommunerna säger VD Jonas Hansson i en kommentar.

Preliminär ägarbild

Namn Antal aktier Andel %
ReMoD Invest AB 4 406 615 44,1
HF Holding AB 1 241 300 12,4
GFG Fund Sicav Global Medium Risk 900 000 9,0
Avanza i ägares ställe* 744 553 7,4
Array Consulting 558 585 5,6
Christian Berger 66 400 0,7
Nils-Eric Öquist 49 800 0,5
Christoffer Svanberg 44 800 0,4
Capensor Capital AB 42 100 0,4
Övriga 1 948 807 19,5
10 002 960 100,0
*Vid detta tillfälle så har Hybricon inga uppgifter om vem dessa är

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Jonas Hansson, VD, tel +46 (0)738 20 87 87, email jonas.hansson@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se
Web: www.hybricon.se

Om Hybricon

Hybricon Bus Systems AB (publ), HYCO, utvecklar och tillverkar världens mest energieffektiva, rena och tysta system för bussburen kollektivtrafik. Företagets Ultrasnabbladdade ® bussar kan köras kontinuerligt dygnet runt på ren, elektrisk kraft. Hybricons huvudkontor, där företagets produktionsenhet också är belägen, finns i Holmsund utanför Umeå. Klimatet i denna relativa närhet till Polcirkeln utgör en perfekt testmiljö för köld-testning av företagets produkter. Energieffektivitet, ultrasnabb laddning och modulariserade nyckelkompo-nenter utgör tillsammans en uppsättning unika egenskaper för företagets bussar. Företaget har erfarna, finansiellt mycket starka ägare. 2011 belönades företaget med det prestigefyllda priset “Future Transport Award for Public Transportation".

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar