Hydropulsor AB (publ) Bolagstämma

Hydropulsor AB (publ) Bolagstämma Bolagsstämma i Hydropulsor AB (publ) hölls fredagen den 12 maj 2000 i Karlskoga. Vid stämman omvaldes Per Molin, Åke Hörnell och Lars Johansson som ordinarie styrelseledamöter. Olli Hautala, David Philipson och Evert Wijkander valdes in som ny ordinarie styrelseledamöter. Lars Troive valdes in som ny styrelsesuppleant. Stefan Lidén från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers valdes som revisor. Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 1999 fastställdes och styrelsens förslag till disposition av fritt eget kapital godkändes. I sitt tal till stämman presenterade VD Lars Johansson bokslutskommentarerna jämte framtidsutsikter för bolaget. Bokslutskommentarerna finns att läsa från hemsidan, www.hydropulsor.com För ytterligare information: Lars Johansson, VD, Hydropulsor AB, Tel: 0586-64950 eller 070-5153397, e-mail: lars.johansson@hydropulsor.com. Hydropulsor AB utvecklar och säljer kompletta maskinsystem för att effektivisera centrala processer inom tillverkningsindustrin - kapning av metalliska material, formning av homogena material och formning av metall- och keramiska pulver (pulverkompaktering) samt stansning. Hydropulsor använder en unik teknologi, baserad på höghastighetshydraulik, som med ett mycket hårt och snabbt slag ger upphov till ett fenomen som kallas för adiabatisk mjukgöring. Tack vare detta fenomen kan höghastighetskapning, höghastighetsformning och höghastighetsstansning utföras med bl.a. hög precision, hög kvalitet, hög produktivitet och låg energiförbrukning. Inom området pulvermetallurgi erhålls bl. a. högre densitet, möjlighet att tillverka större komponenter samt nya materiallegeringar som inte är möjligt med traditionell pulverkompaktering. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT01050/bit0002.pdf

Om oss

Hydropulsor AB är ett tillväxtföretag inomhöghastighetsteknologi med hjälp av "adiabatisk mjukgörning". Kompletta system utvecklas och säljs för kapning av stång, tråd, profiler och rör samt system för homogenformning och pulverkompaktering.

Dokument & länkar