Hydropulsor förbereder för O-listenotering vid OM Stockhomsbörsen under 2001

Report this content

Hydropulsor förbereder för O-listenotering vid OM Stockhomsbörsen under 2001 För att ytterligare förbättra förutsättningarna för handel i Hydropulsor- aktien har bolagets styrelse beslutat att inleda processen för en notering på OM Stockholmsbörsen O-lista. Noteringen skall ske under år 2001. En notering på OM Stockholmsbörsen bedöms innebära flera fördelar för såväl bolaget som dess aktieägare. En notering på O-listan innebär att möjligheterna att erhålla fler institutioner som ägare ökar, tack vare att O-listenoteringen bättre möter institutionernas placeringsregler. Hydropulsor har redan flera institutionella ägare som till exempel flera Länsförsäkringsbolag, Svenska Kyrkan, Röda Korset, riskkapitalbolaget Metallica. Ökat institutionellt ägande bidrar till större intresse från analytiker och media som följer bolaget. Uppmärksamheten kring Hydropulsor bör kunna leda till en bättre likviditet i aktien och därmed en mer effektiv prissättning. Hydropulsors aktier handlas via Aragon Fondkommission. För ytterligare information: Lars Johansson, VD, Hydropulsor AB, Tel: 0586-64950 eller 070-5153397, e-mail: lars.johansson@hydropulsor.com Hydropulsor AB utvecklar och säljer kompletta maskinsystem för att effektivisera centrala processer inom tillverkningsindustrin - kapning av metalliska material, formning av homogena material och formning av metall- och keramiska pulver (pulverkompaktering) samt stansning. Hydropulsor använder en unik teknologi, baserad på höghastighetshydraulik, som med ett mycket hårt och snabbt slag ger upphov till en adiabatisk process. Tack vare detta fenomen kan höghastighetskapning, höghastighetsformning och höghastighetsstansning utföras med bl.a. hög precision, hög kvalitet, hög produktivitet och låg energiförbrukning. Inom området pulvermetallurgi erhålls bl. a. högre densitet och möjlighet att tillverka helt nya komponenter som inte är möjligt med traditionell pulverkompaktering. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar