Metallica byter B-aktier mot A-aktier i Hydropulsor AB enligt optionsavtal

Metallica byter B-aktier mot A-aktier i Hydropulsor AB enligt optionsavtal Förvaltnings AB Metallica, Svenska Metallindustriarbetareförbundets riskkapitalbolag, har sedan sommaren 1998 deltagit i fyra nyemissioner i Hydropulsor. Metallicas investering i bolaget uppgår totalt till drygt 14 mkr. Därtill har Metallicas ägare Svenska Metallindustriarbetareförbundet vid slutet av april 2000 förvärvat 3 081 744 A-aktier i Hydropulsor av High Speed Forming Technology 2000 AB (HSF). I samband med förvärvet skrevs ett optionsavtal mellan parterna om ett eventuellt byte av tidigare ägda A-aktier till B-aktier vid årsskiftet 2000/2001. Metallica har nu utnyttjat i rätten i detta optionsavtal som innebär utbyte av 3 000 000 B-aktier till 3 000 000 A-aktier med HSF. Därmed har Metallica 29 procent av rösterna och 13 procent av kapitalet i bolaget. Tillsammans har Metallica och Svenska Metallindustriarbetareförbundet ca 56 procent av rösterna och 18 procent av kapitalet i Hydropulsor. Syftet med aktiebytet är att underlätta en framtida breddning av ägandet i företaget. Hydropulsor, som befinner sig i en stark expansionsfas inom flera verksamhetsområden, behöver starka ägare med industriell kompetens och globalt nätverk. Metallica och Svenska Metallindustriarbetareförbundet kommer att medverka till ägarlösningar som bidrar till en sådan positiv utveckling av Hydropulsor på världsmarknaden. Bolagets market maker, Aragon Fondkommission har lämnat sitt medgivande till affärens genomförande i samband med att optionsavtalet upprättades. För ytterligare information: Lars Johansson, VD, Hydropulsor AB, Tel: 0586-64950 eller 070-5153397, e-mail: lars.johansson@hydropulsor.com Hydropulsor AB utvecklar och säljer kompletta maskinsystem för att effektivisera centrala processer inom tillverkningsindustrin - kapning av metalliska material, formning av homogena material och formning av bl.a. metall- och keramiska pulver (pulverkompaktering) samt stansning. Hydropulsor använder en unik teknologi, baserad på höghastighetshydraulik, som med ett mycket hårt och snabbt slag ger upphov till en adiabatisk process. Tack vare detta fenomen kan höghastighetskapning, höghastighetsformning och höghastighetsstansning utföras med bl.a. hög precision, hög kvalitet, hög produktivitet och låg energiförbrukning. Inom området pulvermetallurgi erhålls bl. a. högre densitet och möjlighet att tillverka helt nya komponenter som svårligen kan göras med traditionell pulverkompaktering. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

Hydropulsor AB är ett tillväxtföretag inomhöghastighetsteknologi med hjälp av "adiabatisk mjukgörning". Kompletta system utvecklas och säljs för kapning av stång, tråd, profiler och rör samt system för homogenformning och pulverkompaktering.

Dokument & länkar