Tyskt företag investerar i teknologi från Hydropulsor AB för höghastighetskapning.

Report this content

Tyskt företag investerar i teknologi från Hydropulsor AB för höghastighetskapning. Tyskt medelstort företag, underleverantör till bl.a. bil-, luftfarts och ortopedisk industri investerar i kapteknik från Hydropulsor. Det tyska företaget köper en kapmaskin HYP30-08 jämte erforderlig kringutrustning (stångmagasin, haspel etc.). Beställningen har föregåtts av noggranna tester och bedömning av olika leverantörers kapmaskiner under våren och sommaren. Den nu beställda maskinen kommer att levereras under december 2000. Kapbehov inom andra dimensionsområden kommer att studeras under resten av året för ev. köp av ytterliggare maskiner. Beställningen är viktig för introduktionen av ett nytt maskinutförande för hög- hastighetskapning i mindre dimensioner. Intresset för detta program är mycket stort på marknaden. Hydropulsors aktier handlas via bolagets market maker Aragon Fondkommission. En officiell notering skall ske under år 2001. För ytterligare information: Lars Johansson, VD, Hydropulsor AB, Tel: 0586-64950 eller 070-5153397, e-mail: lars.johansson@hydropulsor.com Hydropulsor AB utvecklar och säljer kompletta maskinsystem för att effektivisera centrala processer inom tillverkningsindustrin - kapning av metalliska material, formning av homogena material och formning av metall- och keramiska pulver (pulverkompaktering) samt stansning. Hydropulsor använder en unik teknologi, baserad på höghastighetshydraulik, som med ett mycket hårt och snabbt slag ger upphov till en adiabatisk process. Tack vare detta fenomen kan höghastighetskapning, höghastighetsformning och höghastighetsstansning utföras med bl.a. hög precision, hög kvalitet, hög produktivitet och låg energiförbrukning. Inom området pulvermetallurgi erhålls bl. a. högre densitet och möjlighet att tillverka helt nya komponenter som inte är möjligt med traditionell pulverkompaktering. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar