Hyresgästföreningen har valt en ny förbundsstyrelse

På Hyresgästföreningens förbundsstämma som äger rum 1–3 oktober 2021 valdes en ny förbundsstyrelse enligt valberedningens förslag. Marie Linders mandat förlängs till och med 2023. 

I förbundsstyrelsen för 2021–2023 sitter följande: 
Marie Linder, ordförande
Jan Andersson, ledamot (omval) 
Kristina Bergman, ledamot (omval) 
Lennart Derehag, ledamot (omval) 
Hans Eklund, ledamot (omval) 
Pia Fridström, ledamot (omval) 
Helena Frisk, ledamot (omval) 
Jens Nilsson, ledamot (omval) 
Ola Palmgren, ledamot (nyval) 
Simon Safari, ledamot (omval) 
Veronica Sällemark, ledamot (nyval) 

Ersättare till styrelseledamöterna: 
Gunnar Bergman (omval) 
Elin Loberg (omval) 
Kenneth Gustavsson (omval) 
Ali Karimi Damavandi (nyval) 

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media