Hyresgästprotest mot borgensavgiften i Mariestad

Mariestads kommun har en av regionens högsta borgensavgifter. Det är den avgift kommunala Mariehus får betala för att få kommunens borgen bakom sina lån. Nu väljer Hyresgästföreningen att protestera utanför kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober. Ledamöter och ersättare på väg in till sammanträdet ska få ett flygblad och en pratstund med hyresgäster som drabbas av avgiften.

– Syftet med vår aktion är att göra politikerna i Mariestad uppmärksamma på den orättvist höga borgensavgiften. De har fattat beslut om den höga avgiften, men det innebär också att de kan sänka den. Borgensavgiften påverkar hyran direkt så vi hoppas att politikerna lyssnar, tänker till och börjar ifrågasätta avgiftens storlek, säger Fredrik Marcusson, en av Hyresgästföreningens förtroendevalda i Mariestad.

För att främja konkurrensneutralitet ska kommuner ta ut en avgift av sina kommunala bolag när de går i borgen för lån som bolagen tar. Avgiften ska motsvara skillnaden mellan den ränta som bolaget får med kommunen som borgensman, och den ränta som bolaget hade fått på den öppna marknaden.

Mariestads kommun hänvisar till att en grundlig utredning gjorts inför att borgensavgiften fastställts. Fredrik Marcusson säger att Hyresgästföreningen försökt få tag på utredningen men hittills inte lyckats.

– Hanteringen är oerhört märklig. Utredningen verkar inte finnas. Hur kan man fatta beslut om kommuninvånares ekonomi utan att ha korrekta underlag? Jag har aldrig varit med om något liknande.

Enligt Hyresgästföreningen har de flesta kommuner i regionen en borgensavgift på omkring 0,3 procent. I Mariestad är den 0,6 procent. Skulle Mariestad halvera sin borgensavgift skulle Mariehus spara ungefär 1,5 miljoner kronor årligen, vilket motsvarar cirka 1 000 kronor per lägenhet och år. Är borgensavgiften för hög innebär det en otillåten värdeöverföring, vilket är ett lagbrott.

– En och en halv miljon kronor kan låta som lite pengar, men det räcker till att byta ungefär 150 spisar eller 250 tvättmaskiner. För ett bolag med runt 1 500 lägenheter är det mycket. Istället hamnar de pengarna nu hos kommunen som en extra kommunalskatt som bara drabbar Mariehus hyresgäster, avslutar Fredrik Marcusson.

Hyresgästföreningens representanter finns på plats från klockan 17.00.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Fredrik Marcusson
070 – 657 16 42

Hyresgästföreningens regionala pressjour:
072 – 211 65 41

Taggar:

Prenumerera