Konstruktiva bostadssamtal med Claes Stråth har gett resultat

Regeringens förhandlingsledare Claes Stråth har idag överlämnat sin rapport kring utvecklingen av dagens hyressättningssystem till statsråden Per Bolund och Magdalena Andersson.

Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna Sverige fick i våras i uppdrag av regeringen att tillsammans med förhandlingsledaren Claes Stråth föreslå förändringar inom dagens hyressättningssystem för att utveckla förhandlingsarbetet. Fastighetsägarna valde att hoppa av samtalen i förra veckan eftersom de enbart var intresserade av att diskutera en enda fråga, det vill säga införandet av marknadshyror i nyproduktion. En fråga som inte rymdes inom parternas uppdrag. Hyresgästföreningen och SABO valde då att fortsätta samtalen tillsammans med Claes Stråth.

-Vi ser vad politiken har för ansvar och behöver göra för att komma till rätta med bostadskrisen och i det ingår inte att försämra konsumentskyddet och införa marknadshyror i nyproduktion. Däremot har vi som parter ett stort ansvar för hur hyressättningssystemet fungerar och utvecklas, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

-Hyresgästföreningen och SABO har olika uppdrag och skilda utgångspunkter. Därför har vi gått in i samtalen med Claes Stråth med olika prioriteringar och fört fram olika förslag till lösningar. Trots skilda utgångspunkter har vi tillsammans kunnat bidra till att hitta förslag till verkliga förbättringar av hyressättningssystemet, säger Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen.

-Vi har valt att stanna kvar vid förhandlingsbordet och ta ansvar för det uppdrag regeringen har gett parterna. Vi har haft konstruktiva samtal med både Claes Stråth och SABO under den korta men intensiva period som uppdraget har varat, säger Erik Elmgren.

Förslagen fokuserar på fem olika områden.

1. Nyproduktion och presumtionshyror

2. Rättvis hyressättning

3. Transparens

4. Effektiva förhandlingar

5. Tvistlösning

Det handlar till exempel om att införa en tidsfrist som innebär att en årlig förhandling får ta max tre månader vilket ger mer effektiva förhandlingar, ökad transparens av hyressättningen, förslag på kompletterande tvistelösning för att lösa tvister för framför allt privata fastighetsägare, förenklade regler kring presumtionshyror vid nyproduktion och ett fortsatt arbete med systematisk hyressättning.

-Vi kommer fortsätta driva på både nationellt och regionalt för att genomföra de förändringar som har arbetats fram under samtalen med Stråth. Och vi sträcker återigen ut en hand både till Fastighetsägarna Sverige och till samtliga privata fastighetsägare så att vi, tillsammans med SABO, kan ta gemensamt ansvar för utvecklingen framöver, säger Marie Linder.

-Även politiken har ett ansvar. Vi kan som parter ta ansvar för vår del av den svenska förhandlingsmodellen men bostadskrisen löses inte utan ett tydligt fokus och kraftfulla åtgärder för att öka byggandet från politikens håll, säger Marie Linder.

r mer information, kontakta

Erik Elmgren förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Taggar:

Prenumerera