Ny modell för hyror i Flens Bostads AB

Flens Bostads AB och Hyresgästföreningen har nått en överenskommelse om hyrorna för 2016. I samband med detta sjösätts hyressättningsmodellen som parterna kommit överens om. Konkret innebär det att årets hyreshöjning differentieras så att hyresgästerna får alltifrån oförändrad hyra upp till högst 71 kr per månad i hyreshöjning.

Hyresmodellen baseras på hyresgästernas värderingar av boendestandard och syftar till att åstadkomma en hyressättning som uppfattas som rättvis i förhållande till lägenheternas funktionsstandard. Flens Bostads AB och Hyresgästföreningen har återkommande under 2015 informerat hyresgästerna skriftligen och vid informationsmöten förklarat hur modellen är uppbyggd och vad den går ut på.

För mer information, vg kontakta

Flens Bostads AB – Arne Fältin, VD, telefon 0157-43 17 01

Hyresgästföreningen – Marcus Percich, förhandlingsledare, telefon 010 – 459 16 12

Taggar:

Prenumerera