Vårgårda Bostäder vill höja hyran nästa år

Kommunägda Vårgårda Bostäder AB vill förhandla om nästa års hyror. I ett yrkande inskickat till Hyresgästföreningen menar bolaget att rådande underhållstakt motiverar en hyreshöjning på 3,81 procent från och med den 1 januari 2017.

– Hyresgästföreningen har ännu inte hunnit gå igenom det underlag som bolaget hänvisar till men anser ändå att detta är ett anmärkningsvärt högt yrkande. Vårgårda Bostäder har drivits med god ekonomi de gångna åren i spåren av det låga ränteläget och låg inflation. Detta bör i sin tur även gynna hyresgästerna i beståndet tillika Vårgårda Bostäders kunder i form av att medel för underhåll bör finnas och att detta kan utföras med blygsamma eller uteblivna hyreshöjningar, menar Hyresgästföreningens förhandlare Carl-Johan Öjeke.

Parterna träffas för förhandling den 22 december.

En genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 640 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning med 177 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Carl-Johan Öjeke, förhandlare
Telefon: 072 – 571 93 76

Hyresgästföreningens regionala pressjour
Telefon: 072 – 211 65 41

Taggar:

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakt

Prenumerera