iApotek förvärvar PharmArt AB

Report this content

Stockholm 2018-03-16

iApotek har idag ingått avtal med ägaren RinaPharm AB till apoteksrörelsen PharmArt AB (556948-1822) med “varumärket Svea Apotek” om att förvärva 100 procent av röster och kapital. Bolaget är en apoteksrörelse och har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva försäljning av såväl receptbelagda och receptfria läkemedel.

Bolagets försäljningen bedrivs till största del genom fysisk försäljning i en butik belägen i centrala Stockholm, med en liten del via e-handel. Förvärvet bildar tillsammans med iApotek en synergi vilket medför att utvecklingstempot ökas och att försäljningen sker på en bredare front än tidigare.

PharmArt AB omsätter ca 10 MSEK med positivt resultat om ca 1 MSEK för 2017. 2016 var omsättningen ca 10 MSEK med ett positivt resultat om ca 0,7 MSEK. Bolaget har i dagsläget heltidsanställda medarbetare.

Totala initial köpeskilling är överenskommen till 9 MSEK som ska betalas i kontanter 50 procent och aktier 50 procent i iApotek. Baserat på bolagets omsättning och EBITDA-resultat kan även tilläggsköpeskilling, utgörandes av aktier i iApotek, utgå till säljaren. Kursen för sådana aktier kommer bestämmas av den volymvägda genomsnittskursen under en 30-dagarsperiod som föregår utgången av perioden för tilläggsköpeskillingens intjänande.

Avtalet är villkorat utifrån genomförande av en nyemission. Fullständiga villkor för emissionen kommer att presenteras inom kort.

Styrelsen har beslutat att flytta fram årsstämman till den 8 juni 2018.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Christian Kronegård
Telefon: +46-8 - 121 485 39
ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se 

Om iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek har ytterligare ett varumärke, Shave It, som inriktar sig mot groomingprodukter för män via abonnemang online.

Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  

16 mars 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar