iApotek Int AB förvärvar Eprix AB - Ett detaljhandelsbolag med inriktning postorder- och internethandel

Report this content

Stockholm 2018-08-16

iApotek har per igår 2018-08-15 efter stängning ingått avtal om att förvärva samtliga av aktierna i Eprix AB.

Eprix är ett detaljhandelsbolag med inriktning inom postorder- och internethandel och bedriver bl.a. försäljning av apoteksvaror och tillhörande kringprodukter genom webbplattformen www.apotek365.se.

Eprix har brutet räkenskapsår och omsatte under 2017-07-01 till 2018-06-30 18 MSEK (11 MSEK) och redovisade ett positivt resultat om 2,7 MSEK (1,7 MSEK).  Bolaget har under de senaste tre åren haft en kraftig tillväxt samtidigt som man har redovisat svarta siffror.

Vi är väldigt förhoppningsfulla inför framtiden och ser fram emot att påbörja vårt arbete tillsammans med Eprix. I sambandet med förvärvet tillförs iApotek stor kompetens i form av tidigare ägaren som kommer att ha en aktiv roll i bolaget, vilket kommer bidra positivt till koncernens fortsatta utveckling.

Köpeskillingen uppgår till 11 MSEK, varav 3 MSEK kontant och 8 MSEK i aktier i iApotek. Baserat på bolagets omsättning och EBITDA-resultat tolv månader framåt, från och med tillträdet kan även tilläggsköpeskilling, utgörandes av aktier i iApotek, utgå till säljaren upp till 2 MSEK. Tillträde kommer att ske i mitten av september.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Christian Kronegård
ir(at)iapotek.se
www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek har ytterligare ett varumärke, Shave It, som inriktar sig mot groomingprodukter för män via abonnemang online. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.