Månadsrapport augusti 2017

Report this content

Stockholm 2017-09-12

Omsättningen under augusti månad 2017 uppgick till 172 tkr (198 tkr juli 2017).

Efter en trög start under sommarens intensivaste semesterperiod tog försäljningen fart i slutet av augusti. Efter semesterperiodens slut visade glädjande nog de sista 10 dagarna på ökad försäljning, den perioden hade motsvarat en ökning på 28 % jämfört med juli månad 2017.

Vi ökar kontinuerligt produktutbudet och vi erbjuder idag våra kunder drygt 5 300 produkter, en ökning på 900 produkter sedan föregående månad. Ett stort och varierande produktutbud är väsentlig faktor för ökad försäljning på sikt och det är därför något vi kommer fortsätta lägga fokus på.

Vi fortsätter att marknadsföra iApotek genom Webb-TV, sociala medier och nu även traditionell TV. Vi har även, som tidigare kommunicerat, inlett processen att ansöka om öppenvårdsapotekstillstånd och har därför påbörjat rekrytering av den kompetens som krävs för att så skall kunna ske. Vi förväntar oss att inom kort ha de nödvändiga rekryteringar på plats för att sedan ta nästa steg i ansökningsprocessen.

Vi ser även aktivt över vår logistiklösning för att kunna möta den ökade försäljningen bolaget förväntar sig framöver. En klar logistiklösning förväntas presenteras under hösten 2017.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Beatrice Sederowsky
Telefon: +46-8 551 091 88  
ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

Om iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek har ytterligare ett varumärke, Shave It, som inriktar sig mot groomingprodukter för män via abonnemang online.

Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar