Publicering av memorandum för kommande företrädesemission

Report this content

Stockholm 2018-10-30

På onsdag 31 oktober inleds första teckningsdag i företrädesemissionen i iApotek Int AB. Med anledning av detta offentliggörs idag memorandumet som kommer finnas tillgängligt på Spotlight Stock Markets hemsida och på www.iapotek.se

Teckningstiden löper från 31 oktober till 14 november 2018. Vid full teckning tillförs bolaget ca 12,2 MSEK. Emissionen är säkerställd till 44 procent genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser. För fullständiga villkor se memorandum eller tidigare kommunicerat pressmeddelande från 2018-10-22.

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Christian Kronegård
Telefon: +46-8 - 121 485 39  
ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Dokument & länkar