Utfall i företrädesemission i iApotek Int AB

Report this content

Stockholm 2018-11-20

iApotek Int AB har avslutat företrädesemissionen som beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 juni 2018. Teckningstiden löpte under perioden 31 oktober till 14 november 2018. Emissionen blev tecknad till 71,3 procent inklusive garantikonsortiet. Totalt tecknades det aktier för 8 731 842,75 SEK. Med företräde 1 091 322 SEK och utan företräde 7 640 520,75 SEK inklusive garantiåtaganden.    

Bolagets aktiekapital efter emissionen kommer uppgå till 1 476 716,9 SEK och antal aktier till 14 767 169 stycken.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandumet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 20 november 2018. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Spotlight Stock Market fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier.


För mer information, kontakta bolaget på:

VD Christian Kronegård

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2018.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Prenumerera

Dokument & länkar