Bokslutskommuniké 2000

Baserad på reviderat bokslut för Nocom AB (publ) verksamhetsåret 2000 - Omsättningen ökade med 29 procent till 242,0 (187,3) MSEK. - Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -41,6 (8,1) MSEK, vilket belastats med strukturella investeringar om 36 MSEK och kundförluster om 9 MSEK. - Resultat före skatt uppgick till -60,9 (1,8) MSEK. Vilket motsvarar -2,05 ( -0,05) kr per aktie. - Antalet anställda vid årets slut uppgick till 241 (146) - Nyemission tillförde likviditet om 230 Mkr, vilket möjliggjort strategisk uppbyggnad av tjänster och satsningar inom mobilt Internet och e-logistik. - Omsättningen inom tjänsteverksamheten, konsult- och driftstjänster, ökade 305 procent till 72,1 (17,8) MSEK. Detta motsvarar 30 (10) procent av den totala omsättningen. - Förvärv av Tradevision, som säljer realtidsinformation om företags varuflöden, ger ledande position inom internationell e-logistik. Nocom äger 70 procent och SAS 30 procent. - Nocom och Europolitan startar gemensamt Mobile Relations AB, med fokus på mobila intranät- och extranätlösningar. - Nocoms starka finansiella ställning och sedan femton år uppbyggda kundrelationer, samt de strategiska förvärv som genomförts under året, ger Nocom goda förutsättningar att ytterligare förstärka sin marknadsposition Fjärde kvartalet 2000 - Omsättningen ökade med 26 procent till 90,6 (71,9) MSEK. - Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -16,3 (3,2) MSEK, vilket belastats med strukturella investeringar om 6 MSEK och kundförluster om 6 MSEK. - Resultat före skatt uppgick till -23,3 (-0,1) MSEK. - Flera betydande affärer under fjärde kvartalet, såsom - ett större internationellt avtal avseende experttjänster inom content management samt leverans av e-business-plattform, med driftssättning i ett flertal europeiska länder under våren 2001. - avtal med IKEA avseende leverans av produkter och tjänster för värddatoråtkomst. - e-logistiktjänster till bland annat SAS Cargo, Win-gruppen, Schreiner Airways Cargo, Braathens och Sterling Courier.

Om oss

Vi möjliggör nutidens produkter och framtidens innovationer IAR Systems är en världsledande leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Sedan 1983 har våra lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter baserade på inbyggda system. Våra produkter används av många av världens största bolag, men också av tusentals små och medelstora företag, inom en rad olika branscher såsom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things.

Prenumerera

Dokument & länkar