IAR Systems förstärker sitt erbjudande för utveckling av säkerhetskritiska system

Uppsala, Sverige – 29 oktober 2015 – IAR Systems släpper idag en ny version av sina certifierade utvecklingsverktyg för ARM-baserade processorer och breddar därmed sitt erbjudande för utveckling av säkerhetskritiska system ytterligare. Utvecklingsverktygen är speciellt anpassade för funktionell säkerhet och den nya versionen innehåller utökad funktionalitet, stöd för nya processorer samt stöd för IAR Systems populära kodanalysverktyg, C-RUN och C-STAT.

Funktionell säkerhet blir mer och mer viktigt för många branscher, främst inom industriautomation och fordonsbranschen, och för att kunna garantera säkerheten behöver företag lägga både utvecklingstid och pengar på att säkerställa att de verktyg som används uppfyller certifieringskraven. Genom att använda IAR Systems certifierade utvecklingsverktyg underlättas detta arbete.

”Våra certifierade utvecklingsverktyg förenklar processen hos våra kunder, sparar tid och pengar, och skyddar deras verktygsinvestering genom hela produktens livscykel,” kommenterar Stefan Skarin, VD på IAR Systems. ”Med komplett integrerade kodanalysverktyg kan de också säkerställa kodkvaliteten i varje steg av utvecklingsprocessen och därmed leverera högkvalitativa produkter enklare och snabbare till marknaden.”

Den certifierade versionen av IAR Embedded Workbench för ARM är testad av organisationen TÜV SÜD och godkänd enligt kraven på stödverktyg som definieras i IEC 61508, den internationella standarden för funktionssäkerhet, samt ISO 26262, som används inom fordonsindustrin. Verktygen är även godkända enligt den europeiska järnvägsstandarden EN 50128. IEC 61508, och andra standarder som härleder från den, används inom alla möjliga industrier med krav på pålitlighet och säkerhet, till exempel processindustri, olje- och gasindustri, kärnkraftverk, maskinindustri och järnvägskontrollsystem.

Produkten levereras med ett certifikat, en säkerhetsrapport från TÜV SÜD och en manual för säkerhetskritisk utveckling. Tillsammans med de certifierade verktygen erbjuder IAR Systems också en särskild supportmodell som garanterar stöd för den sålda produkten så länge som kontraktet behålls aktivt. I modellen ingår dessutom prioriterad teknisk support, produktuppdateringar och regelbundna avvikelserapporter. Mer information finns på www.iar.com/safety.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Om oss

Vi möjliggör nutidens produkter och framtidens innovationer IAR Systems är en världsledande leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Sedan 1983 har våra lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter baserade på inbyggda system. Våra produkter används av många av världens största bolag, men också av tusentals små och medelstora företag, inom en rad olika branscher såsom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things.

Prenumerera

Dokument & länkar