IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2017

Ett starkare Europa resulterar i vårt bästa kvartalsresultat 

Kvartalets EBITDA 33,8 MSEK

januari – september 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till 257,4 (243,4) MSEK
 • EBITDA uppgick till 95,3 (82,0) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 37,0 (33,7) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 80,6 (69,8) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 31,3 (28,7) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 79,3 (69,7) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick 4,77 (4,27) SEK, efter utspädning till 4,77 (4,27) SEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 5,89 (5,38) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 90,6 (74,7) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid periodens slut till 87,3 (61,6) MSEK

juli – september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 84,2 (81,1) MSEK
 • EBITDA uppgick till 33,8 (32,9) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 40,1 (40,6) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,6 (28,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 34,0 (35,1) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 28,2 (28,5) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick 1,61 (1,73) SEK, efter utspädning till 1,61 (1,73) SEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,97 (2,18) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 31,8 (32,1) MSEK

Om oss

Vi möjliggör nutidens produkter och framtidens innovationer IAR Systems är en världsledande leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Sedan 1983 har våra lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter baserade på inbyggda system. Våra produkter används av många av världens största bolag, men också av tusentals små och medelstora företag, inom en rad olika branscher såsom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things.

Prenumerera

Dokument & länkar