Nocom genomför fondemission

Nocom genomför fondemission Nocom AB (publ) har, enligt bolagsstämmobeslut den 11 april 2000, genomfört en fondemission med avstämningsdag den 17 maj 2000. Emissionsvillkoren är 4:1, vilket innebär att aktieägare för varje aktie erhåller fyra nya aktier i bolaget. Fondemissionen har registrerats hos Patent- och Registreringsverket den 11 maj 2000. Sista dag för handel är 12 maj 2000. Frågor som rör pressmeddelandet besvaras av: Stefan Ström, ekonomichef, Nocom AB (publ), 0708-65 10 68 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00560/bit0002.pdf

Om oss

Vi möjliggör nutidens produkter och framtidens innovationer IAR Systems är en världsledande leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Sedan 1983 har våra lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter baserade på inbyggda system. Våra produkter används av många av världens största bolag, men också av tusentals små och medelstora företag, inom en rad olika branscher såsom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things.

Prenumerera

Dokument & länkar