Bokslutskommuniké från IAR Systems AB (publ.)

Bokslutskommuniké från IAR Systems AB (publ.) för 1 januari - 31 december, 2002 Oktober-december · Omsättningen minskade med 4% till 40,4 (42,1) Mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill uppgick till 3,9 (- 2,5) Mkr. · Resultatet före skatt uppgick till -0,9 (-3,0) Mkr trots en belastning med 4,2 Mkr för försäljningen av Nuvation Research Corp. · Resultatmarginal före avskrivningar på goodwill uppgick till 9,6 (- 5,9) procent. · Kassaflödet uppgick till 6,1 (-3,5) Mkr. Januari-december · Omsättningen minskade med 8% till 140,4 (152,3) Mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill uppgick till -17,7 (-15,8) Mkr. · Resultatet före skatt uppgick till -23,4 (-79,1) Mkr inklusive -4,2 Mkr avseende försäljningen av Nuvation Research Corp. · Ett besparingsprogram innebärande bland annat uppsägning av 33 personer genomfördes. · Kassaflödet uppgick till -5,5 (-17,9) Mkr. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD, Tomas Wolf, tel: 018 16 78 00, mobil: 0708 320870, email: Tomas.Wolf@iar.se, Ekonomichef, Thomas Grandin, tel: 018 16 78 00, mobil: 0702 397 838, mail: Thomas.Grandin@iar.se. Information om IAR Systems AB finns på www.iar.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00930/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00930/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar