Delårsrapport från IAR Systems AB (publ.)

Delårsrapport från IAR Systems AB (publ.) för 1 januari - 31 mars, 2003 * Omsättningen minskade med 12% till 28,1 (32,2) Mkr. * Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill uppgick till -3,0 (-11,6) Mkr. * Resultatet före skatt uppgick till -3,5 (-11,3) Mkr. * Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,39) kronor. * Licensförsäljningen ökade med 8% till 26,3 (24,3) Mkr. * Konsultförsäljningen minskade med 77% till 1,8 (7,9) Mkr främst genom avyttring av ett dotterbolag. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD, Tomas Wolf, tel: 018 16 78 00, mobil: 0708 320870, email: Tomas.Wolf@iar.se, Ekonomichef, Thomas Grandin, tel: 018 16 78 00, mobil: 0702 397 838, mail: Thomas.Grandin@iar.se. Information om IAR Systems AB finns på www.iar.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00270/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00270/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar