Delårsrapport från IAR Systems AB (publ.) för 1 januari - 30 september 2003

Delårsrapport från IAR Systems AB (publ.) för 1 januari - 30 september 2003 Juli-september · Omsättningen minskade med 31% till 24,6 (35,7) Mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill uppgick till -0,6 (0,2) Mkr. · Resultatet före skatt uppgick till -0,8 (0,1) Mkr. · Resultat per aktie uppgick till -0,05 (0,02) kronor. · Licensförsäljningen minskade med 23% till 23,0 (29,9) Mkr. · Konsultförsäljningen minskade med 72% till 1,6 (5,8) Mkr. Januari-september · Omsättningen minskade med 20% till 80,1 (100,0) Mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill uppgick till -8,9 (-21,6) Mkr. · Resultatet före skatt uppgick till -9,7 (-22,5) Mkr. · Resultat per aktie uppgick till -0,36 (-0,79) kronor. · Licensförsäljningen minskade med 7% till 74,8 (80,4) Mkr. · Konsultförsäljningen minskade med 73% till 5,3 (19,6) Mkr. PERIODEN JULI-SEPTEMBER 2003 - KONCERNEN Verksamheten Årets tredje kvartal påverkades av semesterperioder både i Sverige och utomlands. Efterfrågan på bolagets produkter och tjänster minskade något i perioden. Ett projekt i syfte att öka försäljningen startade under perioden. Under sommaren beviljades ett patent för ett trådlöst kommunikationsprotokoll som utvecklats vid kontoret i Tyskland. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké kommer att publiceras den 10 februari 2004. Uppsala den 31 oktober 2003 Tomas Wolf, VD Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD, Tomas Wolf, tel: 018 16 78 00, mobil: 0708 320870, email: Tomas.Wolf@iar.se, Ekonomichef, Thomas Grandin, tel: 018 16 78 00, mobil: 0702 397 838, mail: Thomas.Grandin@iar.se. Information om IAR Systems AB finns på www.iar.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00210/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00210/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar