IAR Systems erhåller order värd 6,4 Mkr från strategisk kund inom telekommunikation

IAR Systems erhåller order värd 6,4 Mkr från strategisk kund inom telekommunikation IAR Systems meddelar att nya ordrar inkommit från en strategisk nyckelkund inom telekommunikation. Ordervärdet uppgår till ca 6,4 Mkr och innebär en förlängning av ett redan befintligt samarbete vad avser utveckling, underhåll och service av IARs Embedded Workbench-produkter. IAR Systems stark strategisk leverantör IAR Systems har sedan tidigare ett långtgående strategiskt samarbete med en framstående kund inom segmentet telekommunikation. Den nya affären är ytterligare ett bevis på att IAR flyttat fram sina positioner som strategisk leverantör. Eftersom IARs produkter används inom kundens kärnverksamhet krävs förstklassig support och underhåll av produkterna. Under rådande marknadsförhållanden ökar värdet på flexibilitet och servicegrad i betydelse och kunden har därför valt att förlänga samarbetet i ytterligare ett år. "Vi tror att det pågående arbetet med att anpassa verksamheten till det aktuella marknadsläget bland våra kunder också innebär ett ökat fokus på närmare samarbete med ledande leverantörer av produktivitetshöjande teknik.", säger Tomas Wolf, VD, IAR Systems. Andreas Lifvendahl, Key Account Manager, IAR Systems fortsätter: "IARs fokus på affärsutveckling och ledande teknologi kombinerat med flexibilitet och lyhördhet, skapar en styrkeposition som blir ännu tydligare i dessa bistra tider. Det är en mycket uppmuntrande signal att kunden uppenbarligen fortsätter att prioritera våra produkter och tjänster mycket högt. Naturligtvis är det också ett tecken på att vi hittills gjort ett bra arbete, vilket inte är att förakta!" Affären i korthet Affären består av förlängning av två avtal, innehållande utveckling, underhåll och supporttjänster runt IARs Embedded Workbench-produkter. Avtalen löper över 12 månader. Med hänsyn till kunden avslöjas inte kundens namn eller ytterligare detaljer i avtalet. Om IAR Systems IAR Systems, noterat på OM Stockholms Fondbörs O-lista, är ett av världens ledande företag vad avser programvaror för programmering av mikroprocessorer för inbyggda system. IAR Systems har ca 160 anställda i Sverige, Danmark, England, Tyskland, Japan och USA. Ungefär 88 procent av försäljningen sker utomlands och IAR Systems produkter går att köpa i ca 35 länder. IARs unika produktportfölj omfattar programmeringsverktyg såsom kompilatorer och debuggers, specialanpassade verktyg för utveckling och test av Bluetooth-tillämpningar samt grafiska programmeringsverktyg. Med grafiska programmeringsverktyg avses verktyg som understödjer programmeringen av en mikroprocessor med hjälp av symboler och diagram, och som dessutom genererar programkod automatiskt till skillnad från vid traditionell programmering. Genom detta går produktutvecklingen snabbare samtidigt som användaren uppnår en förbättrad kvalitet. För ytterligare information besök www.iar.com eller kontakta Tomas Wolf, VD tomas.wolf@iar.se, 0708-320 870, 018-167800, eller Andreas Lifvendahl, Key Account Manager andreas.lifvendahl@iar.se, 0705-167802, 018-167800 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00700/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00700/bit0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar