IAR Systems introducerar ny produkt för populär mikroprocessor.

IAR Systems introducerar ny produkt för populär mikroprocessor. IAR Systems introducerar ett nytt programmeringsverktyg för den populära serien av mikroprocessorer från ARM (ARM Limited). IARs Embedded Workbench för ARM7 TDMI har utvecklats i nära samarbete med ett världsledande företag inom mobil telefoni och är därför speciellt anpassat för trådlösa tillämpningar. IAR planerar att fortsätta utveckla ytterligare programmeringsverktyg för att bredda portföljen av produkter anpassat för ARMs mikroprocessorer. ARMs mikroprocessorer tillhör den nya generationen av mycket kraftfulla processorer som används i olika applikationer för inbyggda system där bl.a. höga krav ställs på prestanda. ARM7TDMI tillhör en av de snabbast växande mikroprocessorerna. ARM's affärsmodell är, till skillnad från traditionella tillverkare av mikroprocessorer, baserad på licensiering av mikroprocessorn till andra tillverkare av mikroprocessorer. För närvarande har arkitekturen licensierats av ett 30-tal mikroprocessortillverkare. Detta medför att spridning och marknadspenetrering av ARMs processorer sker snabbare än vad som annars är gängse. ARMs mikroprocessorer används inom många olika områden som tex mobiltelefoner, spel, elektroniska almanackor (s.k. PDAs) med flera. Det är väl känt att utvecklare av inbyggda system flyttar med sig programkod från 8- eller 16-bitarssegmentet till 32-bitarssegmentet i syfte att motsvara ökade krav på prestanda i sina produkter. IARs nya verktyg för 32-bits processorn ARM7TDMI skapar nya möjligheter för existerande IAR användare att uppgradera sina nuvarande 8- eller 16-bitars applikationer. IAR räknar även med att flera befintliga kunder kommer att uppgradera sina verktyg till det nya ARM-verktyget. Eftersom IARs övriga produkter är utformade på ett enhetligt sätt, kommer sådana uppgraderingar att kunna ske med stora tidsbesparingar, och därmed reducerade utvecklingskostnader. Detta är självklart något som IARs kunder kommer att uppskatta, då snabbhet med färdig produkt till marknaden är av stor vikt. Det nya utvecklingsverktyget från IAR kommer säljas genom företagets egna dotterbolag och distributörer. Försäljningen under innevarande år kommer att vara begränsad med tanke på att endast ett kvartal återstår för lansering och införsäljningsarbete. Dock förväntas försäljningen under nästkommande år att uppgå till ca 3-10 miljoner kronor per år beroende på konkurrenssituationen. Om IAR Systems IAR Systems, som noterades på OM Stockholmbörsens O-lista i juli 2000, är ett av världens ledande företag vad avser programvaror för programmering av mikroprocessorer för inbyggda system. IAR Systems har för närvarande drygt 120 anställda i Sverige, Danmark, England, Tyskland och USA. IARs exportandel är ca 76 procent och bolagets produkter säljs i ca 35 länder. IARs unika produktportfölj omfattar programmeringsverktyg såsom kompilatorer och debuggers, dessutom specialanpassade verktyg för Bluetooth@-tillämpningar samt grafiska programmeringsverktyg. Med grafiska programmeringsverktyg avses verktyg som understödjer programmeringen av en mikroprocessor med hjälp av symboler och diagram. Dessutom genereras programkod automatiskt till skillnad från vid traditionell programmering. Genom detta går produktutvecklingen snabbare samtidigt som användaren uppnår en förbättrad kvalitet. Besök även www.iar.com För ytterligare information, kontakta: Tomas Wolf, VD IAR Systems AB, telefon: 018-167800. mobil: 0708-320870, email: tomas.wolf@iar.se. Kjell Esko, Product Manager, telefon: 018-167800. mobil: 0709-667831, email: kjell.esko@iar.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00610/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar