IAR Systems introducerar nya produkter för PICmicro-serien från Microchip Technologies Inc.

IAR Systems introducerar nya produkter för PICmicro-serien från Microchip Technologies Inc. IAR Systems introducerar ett nytt programmeringsverktyg för den populära serien av microcontrollers, "PICmicro" från Microchip Technology Inc. IARs Embedded Workbench för PIC18C-serien lanseras nu efter att ha utvecklats på uppdrag av Microchip. PICmicro-serien är mycket populär inom 8-bitars segmentet där de uppnått en placering som en av världens mest sålda microcontrollers. Med de nya produkterna för PIC18-serien, stöder IAR samtliga microcontrollers från Microchip. Enligt egna uttalanden, bedömer Microchip att man totalt har mer än 100.000 olika kunder på sina microcontrollers. Microchip kommer att till sina kunder rekommendera IAR´s programmeringsverktyg för PIC18-serien. För IAR Systems innebär lanseringen av Embedded Workbench för PIC18C- serien att IAR nu blir ledande leverantör, och en framträdande partner till Microchip Technologies Inc. vad avser programmeringsverktyg. PIC18-serien är en s.k. "high-end" microcontroller i det populära 8- bitarssegmentet, och med detta kostnadseffektiva chip riktar sig Microchip bl.a. till den växande bilindustrin. Numera är det vanligt att varje bil utrustas med mellan 50 till 100 stycken microcontrollers, för att bl.a. styra fönsterhissar, instrumentering, krockkuddar och bränsleinsprutning. Utvecklare av inbyggda system har hela tiden marknadskrav på att förbättra prestanda i sina produkter. IAR's nya verktyg skapar möjligheter för existerande IAR-kunder att flytta över sin kod från sina PIC16- och PIC17- applikationer till den nya PIC18-microcontrollern. Eftersom IARs övriga produkter är utformade på ett enhetligt sätt, kommer sådana uppgraderingar att kunna ske med stora tidsbesparingar, och därmed reducerade utvecklingskostnader, som följd. Detta är självklart något som IAR's kunder kommer att uppskatta, då snabbhet med färdig produkt till marknaden är av stor vikt. Det nya programmeringsverktyget från IAR kommer säljas genom företagets egna dotterbolag och distributörer. Försäljningen kommer igång under sista kvartalet innevarande år. Försäljningstakten under nästa år kommer sedan successivt att öka. Eftersom PIC18C är en ny produkt är det dock inte möjligt att beräkna den årliga försäljningsvolymen för IARs verktyg. Dock förväntas den bli betydande inom sin produktgrupp. Om IAR Systems IAR Systems, OM Stockholmbörsens O-lista, är ett av världens ledande företag vad avser programvaror för programmering av mikroprocessorer för inbyggda system. IAR Systems har för närvarande drygt 120 anställda i Sverige, Danmark, England, Tyskland och USA. IARs exportandel är ca 76 procent och bolagets produkter säljs i ca 35 länder. IARs unika produktportfölj omfattar programmeringsverktyg såsom kompilatorer och debuggers, dessutom specialanpassade verktyg för Bluetooth@-tillämpningar samt grafiska programmeringsverktyg. Med grafiska programmeringsverktyg avses verktyg som understödjer programmeringen av en mikroprocessor med hjälp av symboler och diagram. Dessutom genereras programkod automatiskt till skillnad från vid traditionell programmering. Genom detta går produktutvecklingen snabbare samtidigt som användaren uppnår en förbättrad kvalitet. För ytterligare information, kontakta: Tomas Wolf, VD IAR Systems AB, telefon: 018-167800. mobil: 0708-320870, email: tomas.wolf@iar.se. Mike Skrtic, Product Marketing Manager, telefon: 018-167800. mobil: 0709- 667845, email: Mike.Skrtic@iar.se Besök även www.iar.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01270/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar