IAR Systems tecknar slutligt avtal om förvärv av Nuvation Labs Corporation, San Jose, Kalifornien

IAR Systems tecknar slutligt avtal om förvärv av Nuvation Labs Corporation, San Jose, Kalifornien. IAR Systems AB (publ) har med Nuvation Labs Corporation och dess ägare tecknat slutligt avtal om förvärv av samtliga aktier i bolaget. Avtalet som undertecknades den 31/12, 2000 följer de villkor som redovisats i tidigare pressmeddelande från IAR Systems. Avtalet i korthet Köpeskillingen, som enligt överenskommelse ej redovisas, erläggs både med kontanter och nyemitterade aktier. Antal nyemitterade aktier uppgår till 548 572 stycken. De nyemitterade aktierna utges under befintligt bemyndigande. Särskilt avtal har träffats med säljarna om försäljning av dessa aktier. Enligt detta avtal kan ca 92 000 aktier säljas under 2001, under 2002 kan ytterligare ca 114 000 aktier säljas och under 2003 får ca 114 000 aktier avvyttras. Resterande aktier kan säljas under 2004. Resultatbaserad tilläggsköpeskilling kan komma att erläggas för år 2001. Förvärvet av Nuvation beräknas påverka IARs resultat efter betald skatt för 2001 positivt med 0.07 sek per aktie. Viktigt strategiskt delmål uppnått för IAR Systems Förvärvet av Nuvation Labs Corporation uppfyller IARs högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet, kompetensmix och kundbas. IARs övergripande mål är att förkorta kundernas programutvecklingstid för inbyggda system. Genom att IAR i och med detta förvärv kan tillhandahålla en kombination av programmeringsverktyg tillsammans med expertkunskap om mikroprocessorer och aktuell applikation, skapas unika möjligheter att väsentligt förkorta och förbättra kundens utvecklingstid. Genom förvärvet kommer IAR att ytterligare stärka sina positioner på den viktiga USA marknaden. Med utgångspunkt ifrån IARs kontor i San Francisco, San Jose, Boston och Toronto kan IAR fortsätta att knyta viktiga kunder till sig. Förvärvet innebär att IAR kan erbjuda sina kunder ett mer komplett utbud av produkter och tjänster. Samtidigt innebär förvärvet av Nuvation Labs att IAR får direkt tillgång till viktiga kunder och projekt samt drygt 20- talet erfarna konsulter inom områdena inbyggda system, trådlös kommunikation och avancerad internet teknik. "Förvärvet av Nuvation Labs Corp. är mycket viktigt för genomförandet av IARs strategi i Nordamerika. Vi har nu fått en naturlig plattform för vårt expanderande helhetskoncept där djup teknisk kompetens inom kundens egna applikationsområde tidigare saknats." säger Tomas Wolf, VD IAR Systems. "Vi är mycket nöjda med att IAR Systems förvärvar Nuvation Labs. Nuvation's kunder kommer att direkt kunna dra nytta av den unika kombination tjänster och produkter som vi nu tillsammans kan erbjuda genom att ingå i IAR Systems." säger Michael Worry, VD och en av grundarna till Nuvation Labs Corp. Om Nuvation Labs Corporation Nuvation Labs Corp. är ett konsultbolag med djup kompetens inom design och utveckling av inbyggnadssystem, trådlös kommunikation, tillämpad internetteknik och FPGA design. Nuvation Labs Corp. har för närvarande ca 25 heltidsanställda. Nuvation har också kontor i Toronto, Kanada vilket ger IAR ett första fotfäste på den kanadensiska marknaden. Bland företagets kunder återfinns flera intressanta företag med bl.a Infineon (NYSE:IFX), OKI Semiconductor, Finisar(NSDQ:FNSR), Trimble Navigation (NSDQ:TRMB), and InterWave (NSDQ:IWAV). Nuvation, som med en stark tillväxt under de senaste åren, förväntas omsätta 30 miljoner kronor 2000, en ökning med drygt 40% jämfört med 1999. Bolaget, som redovisar ett gott resultat för 2000, planerar en fortsatt kraftig expansion både vad avser omsättning och resultat. För mer information om Nuvation se www.nuvation.com. Om IAR Systems IAR Systems, OM Stockholmbörsens O-lista, är ett av världens ledande företag vad avser programvaror för programmering av mikroprocessorer för inbyggda system. IAR Systems har för närvarande drygt 120 anställda i Sverige, Danmark, England, Tyskland och USA. IARs exportandel är ca 76 procent och bolagets produkter säljs i ca 35 länder. IARs unika produktportfölj omfattar programmeringsverktyg såsom kompilatorer och debuggers, dessutom specialanpassade verktyg för Bluetooth-tillämpningar samt grafiska programmeringsverktyg. Med grafiska programmeringsverktyg avses verktyg som understödjer programmeringen av en mikroprocessor med hjälp av symboler och diagram. Dessutom genereras programkod automatiskt till skillnad från vid traditionell programmering. Genom detta går produktutvecklingen snabbare samtidigt som användaren uppnår en förbättrad kvalitet. För ytterligare information, kontakta: Tomas Wolf, VD IAR Systems AB, telefon: 018-167800. mobil: 0708-320870, email: tomas.wolf@iar.se. Kent Karlsson, vVD IAR Systems AB, telefon: 018-167800, mobil: 0702- 2397897, email: kent.karlsson@iar.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00190/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar