Kommuniké från bolagsstämma 2003-03-27

Kommuniké från bolagsstämman 2003-03-27 Vid dagens bolagsstämma beslutades om val av styrelse och i övrigt enligt i förväg lagda förslag. Stämmoförhandlingarna avhölls i bolagets lokaler i Uppsala och följde dagordningen enligt kallelsen. Styrelsen Till styrelsen omvaldes ledamöterna Kent Karlsson, Tomas Wolf, Eva Haegerstrand samt Mats Olsson. Nyval av Torbjörn Eriksen, VD och styrelseledamot i Fiberdata AB sedan 1996. Framtidsutsikter Marknadsläget är fortsatt svårbedömt och kundernas investeringsvilja i nya projekt är svag. Kostnadsnivån är dock reducerad och bolaget är därmed i bättre balans inför 2003. Delårsrapport för första kvartalet 2003 lämnas den 5 maj 2003. Om IAR Systems IAR Systems är ett av världens ledande företag vad avser programvaror för programmering av mikroprocessorer för inbyggda system. IAR Systems har för närvarande verksamhet i Sverige, Danmark, England, Tyskland, Japan och USA. För mer information, var vänlig kontakta: Tomas Wolf, VD, IAR Systems AB, Tel: 018 16 78 00, mobil: 0708 320 870. email: Tomas.Wolf@iar.se Thomas Grandin, CFO, IAR Systems AB, Tel: 018 16 78 00, mobil: 0702 397 838. Email: Thomas.Grandin@iar.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT01090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT01090/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar