Pressmeddelande från IAR Systems AB (publ.)

Report this content

Pressmeddelande från IAR Systems AB (publ.) IAR Systems AB (publ) har träffat avtal om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Nuvation Research Corporation ("Nuvation") till NRC Holding Inc. Överlåtelsen är villkorad av godkännande av en extra bolagstämma i IAR Systems AB (publ). Köpeskillingen uppgår till USD 50 000. Försäljningen påverkar resultat före skatt 2002 negativt med ca 4 Mkr. Nuvation överlåtes med ekonomisk effekt 1 januari 2003. Nuvation har under de två senaste åren uppvisat ett negativt resultat före skatt på ca 11 Mkr till följd av en kraftigt försvagad marknad för konsulttjänster i Kalifornien. Marknaden för konsulttjänster är fortsatt svag och det råder stor osäkerhet om den framtida utvecklingen av den lokala konsultmarknaden. Risken är därmed överhängande för en fortsatt negativ resultatutveckling i Nuvation vilket skulle fortsatt belasta IAR Systems resultat och kassaflöde negativt. Om IAR Systems IAR Systems, noterat på OM Stockholms Fondbörs O-lista, är ett av världens ledande företag vad avser programvaror för programmering av mikroprocessorer för inbyggda system. IAR Systems har verksamhet i Sverige, Danmark, England, Tyskland, Japan och USA. IAR´s produktportfölj omfattar programmeringsverktyg såsom kompilatorer och debuggers, specialanpassade verktyg för utveckling och test av Bluetooth-tillämpningar samt grafiska programmeringsverktyg. Med grafiska programmeringsverktyg avses verktyg som understödjer programmeringen av en mikroprocessor med hjälp av symboler och diagram, och som dessutom genererar programkod automatiskt till skillnad från vid traditionell programmering. Genom detta går produktutvecklingen snabbare samtidigt som användaren uppnår en förbättrad kvalitet. För ytterligare information om IAR besök www.iar.com eller kontakta Tomas Wolf, VD tomas.wolf@iar.se, 0708-320 870, 018-167800 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00160/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar