Delårsrapport från IBS för perioden januari-september 2003

Delårsrapport Januari-september 2003 Januari-september 2003 · Resultatet efter skatt för årets första nio månader uppgick till -56 mkr (-226) och resultatet per aktie var -0.70 kronor (-2.83). · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 672 mkr (1 782). · De totala rörelsekostnaderna var 15% lägre än motsvarande period förra året, exklusive 2002 års poster av engångskaraktär. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90 mkr (54) under perioden. Juli-september 2003 · Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till -24 mkr (-175). · Nettoomsättningen under perioden ökade med 4% till 521 mkr (503). · De totala rörelsekostnaderna var 13% lägre än motsvarande period förra året, exklusive 2002 års poster av engångskaraktär. · En fortsatt återhämtning av investeringsklimatet för IBS affärssystem har kunnat noteras i ett flertal länder. Helårsprognos · Prognosen för helåret 2003 är oförändrad, d.v.s. resultatet efter finansiella poster bedöms bli positivt under förutsättning att inga väsentliga försämringar av marknaden sker under årets sista kvartal. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Magnus Wastenson tel. +46 70 627 2515, magnus.wastenson@ibs.se eller Finansdirektör Per-Arne Sendrén, tel. +46 70 627 2360, per-arne.sendren@ibs.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00650/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00650/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Dokument & länkar