Finska läkemedelsdistributören Oriola väljer IBS Pharma

Finska läkemedelsdistributören Oriola väljer IBS Pharma Oriola har tecknat avtal om att installera IBS Pharma, IBS nya programvara för läkemedelsdistribution. Oriola, med en årsomsättning om ca 600 miljoner euro, är en ledande grossist och distributör av läkemedel och sjukvårdsprodukter i Finland. Med den nya programvaran kan Oriola förbättra sin varuförsörjning och logistik. Ordern är en av de största för IBS Finland. "Ordern från Oriola är den första för vår nyligen lanserade programvara, IBS Pharma," säger Staffan Ahlberg, VD för IBS-koncernen. "IBS Pharma bygger på IBS erfarenheter från en mängd installationer hos läkemedelsdistributörer runt om i världen. Läkemedelsdistribution är en av de mest avancerade branscherna inom distribution och varuförsörjning och är därför speciellt interessant för IBS." "Genom att välja en programvarulösning baserad på standardkomponenter minskar vi risken att tappa tempo på grund av uppgraderingar och bristande funktionalitet eller prestanda. IBS lösning passar våra grossistkrav mycket bra, med snabba ordercykler och höga orderhanteringsvolymer. IBS har goda kundreferenser inom läkemedelsdistribution och försäljning av sjukvårdsartiklar," säger Seppo Morri, VD för Oriola. "Processtiderna för läkemedel är väldigt korta, ofta inte mer än några minuter. Andra kritiska faktorer för val av programvara är strikta leveranstider, minimering av fel och höga krav på lagerhantering. En viktig faktor bakom vårt val av IBS som leverantör är att det också ger oss möjlighet att samarbeta vad gäller produktutveckling," säger Seppo Morri. IBS Pharma bygger på IBS affärssystem ASW, och inkluderar funktionalitet för automatisering av varuförsörjningskedjan, lagerstyrning, logistik, avropsplanering, ekonomisstyrning, affärsanalys och e-handel. Systemet kan hantera mer än 2 miljoner order per timme, och snabbar upp sälj- och inköpsprocesser, optimerar lagervolymer, minskar fel och förstärker logistikplanering. "Avtalet med Oriola är ett stort genombrott inom större finska grossistföretag och distributörer," säger Kari Merenheimo, VD för IBS Finland. "Förutom läkemedelsdistribution är vår programvara också synnerligen lämplig för andra branscher med utpräglade volymtoppar och extremt korta ledtider, t.ex. livsmedel, elektronik och andra konsumentnära produkter." Utöver system för order och varuförsörjning, kommer IBS att leverera programvara för Oriolas ekonomistyrning. IBS kommer också att leverera Oriolas applikationsservrar, och tillhandahålla tjänster gällande implementering, underhåll och utbildning. Migration till de nya systemen genomförs under år 2003, och Oriolas utländska dotterbolag kommer att integreras i systemet när genomförandet har slutförts på moderbolaget. För mer information, vänligen kontakta: Magnus Wastenson, Staffan Ahlberg, VD, IBS AB Marknadsdirektör, IBS AB Tel: +46 (0)8 627 2420, +46 (0)70 627 Tel: +46 (0)8 627 2515, +46 (0)70 2420 627 2515 staffan.ahlberg@ibs.se magnus.wastenson@ibs.se IBS AB med huvudkontor i Stockholm är noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen, som omsätter 2,5 miljarder kronor, är en världsledande leverantör av programvaror och tjänster för handel och varuförsörjning för stora och medelstora företag. IBS har ca 2 250 medarbetare och ca 5 000 kunder i mer än 40 länder. Bland IBS kunder finns företag som ABB, Ciba Vision, Galenica, Henkel, Miele, Royal Scandinavia, Nautors Swan och Volvo. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00500/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00500/bit0001.pdf

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Dokument & länkar