IBS förutser lägre omsättning och resultat

IBS förutser lägre omsättning och resultat Som framgått av tidigare marknadskommunikation kommer marknaden för affärssystem att efter en nedgång i samband med millennieskiftet successivt stärkas från och med det andra halvåret 2000. Efter analys av majbokslutet har vi konstaterat att utvecklingen är positiv men långsammare än vad som förväntades. Detta har medfört lägre licensintäkter och beläggning för konsultverksamheten än planerat. Särskilt tydlig har denna utveckling varit på den viktiga USA-marknaden. I USA har ett åtgärdsprogram inkluderande viss reduktion av konsultkapaciteten genomförts. Omsättningen för första halvåret förväntas nu bli i stort sett oförändrad relativt föregående år, nämligen 1,2 mkr. Mot bakgrund härav bedömer IBS nu att omsättningstillväxten för helåret kommer att bli ca 15%, med ett rörelseresultat om 30-90 mkr. Den tidigare lämnade bedömningen om en kraftig uppgång under det andra halvåret 2000 kvarstår. Uppgången kommer dock att ske från en lägre nivå än tidigare beräknat. IBS kommer som offentliggjordes i november 1999 att erhålla drygt 50 mkr i återbäring från SPP. Detta belopp kommer att resultatavräknas under årets andra kvartal enligt Redovisningsrådets rekommendationer. Beloppet ingår ej i ovan angivna siffror. Resultatet efter finansnetto inklusive SPP- återbäringen för första halvåret beräknas bli ca 5-10 mkr. Innevarande års resultat efter finansnetto bedöms uppgå till mellan 80 och 140 mkr inklusive denna återbäring. IBS halvårsrapport kommer att publiceras den 17 juli 2000. För mer information: Staffan Ahlberg, VD, IBS AB Björn Bontin, Finansdirektör, IBS AB Tel: +46 8 627 24 20, eller Tel: +46 8 627 24 02 eller +46 70 627 24 20 +46 70 627 24 02 Email: staffan.ahlberg@ibs.se Email: bjorn.bontin@ibs.se IBS AB med huvudkontor i Stockholm är noterat på stockholmsbörsen. Koncernen är en världsledande leverantör av Internet-baserade affärssystem och konsulttjänster. Företaget, som omsätter ca 3 miljarder kronor, har ca 2 400 medarbetare och ca 5 000 kunder i över 40 länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00940/bit0002.pdf

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Dokument & länkar