IBS Kvartalsrapport januari-mars 2003

IBS kvartalsrapport januari-mars 2003 · Resultat efter finansiella poster blev +0,6 mkr jämfört med -5,4 mkr under motsvarande period föregående år. · Genomförda åtgärder har minskat rörelsekostnaderna med 16% under kvartalet, medan intäkterna minskade med 11%. En försiktig återhämtning i investeringsklimatet har noterats under april. · Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt, 91 (103) mkr. · Helåret 2003 bedöms ge ett positivt resultat efter finansiella poster under förutsättning att inga väsentliga försämringar av marknaden sker. Informationsplan · Bolagsstämma den 12 juni · Rapport från bolagsstämman den 13 juni · Kommande kvartalsrapporter publiceras den 22 juli och 24 oktober. · Bokslutskommuniké för helåret 2003 publiceras den 29 januari 2004. Solna den 29 april 2003 Magnus Wastenson Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Magnus Wastenson tel. +46-70-627 2515, magnus.wastenson@ibs.se eller Finansdirektör Per-Arne Sendrén, tel. +46-70-627 2360, per-arne.sendren@ibs.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030428BIT01030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030428BIT01030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Dokument & länkar