• news.cision.com/
  • IBS/
  • IBS lanserar ny programvara för framtidens digitala handel och varuförsöjrning

IBS lanserar ny programvara för framtidens digitala handel och varuförsöjrning

Report this content

IBS lanserar ny programvara för framtidens digitala handel och varuförsörjning IBS nya progamvarukoncept, ASW Virtual Enterprise, erbjuder ett brett spektrum av möjligheter för hanteringen av nya affärsmodeller och varuförsörjningskoncept. Programvaran kan integrera ett obegränsat antal företag, kunder, leverantörer, portaler och affärspartners via Internet. Systemet kan användas på AS/400, NT-servrar och Unixbaserade datorer. Det är uppbyggt på IBMs WebSphere Business Components, som är en efterföljare till den s.k. SanFrancisco-teknologin. ASW Virtual Enterprise är utvecklat i Java och kan utnyttjas helt integrerat med IBS ASW-system, eller med affärssystem från andra leverantörer. - Inledningsvis är målgruppen främst stora och medelstora företag som vill öka lönsamheten genom den utökade integrationen av handel och varuförsörjning i den nya digitala ekonomin, säger Staffan Ahlberg, VD för IBS-koncernen. - Vi har redan fått ett mycket positivt mottagande av flera större kunder och ledande IT-analysfirmor, säger Magnus Wastenson, Marknadsdirektör för IBS-koncernen. Genom ökad samverkan kommer olika typer av affärspartners att kunna arbeta mer integrerat genom hela varuförsörjningskedjan. Det kommer att leda till förbättrad service, snabbare leveranser och minskade transaktionskostnader. Allt detta är mycket viktigt för företag idag, och med ASW Virtual Enterprise får de omedelbart IT-stöd för dessa nya möjligheter. De företag som nu anammar denna nya modell som kallas collaborative commerce, kommer att vara morgondagens vinnare i den digitala ekonomin. Virtual Enterprise omfattar stöd för en hel koncerns eller företagsgrupps digitala handel och varuförsörjning. Den nya programvaran möjliggör direktintegration till en mängd olika datakällor, programvaror, handelsportaler och mobil utrustning såsom WAP-telefoner och Palm Pilots. Den inkluderar också modelleringsverktyg för analys och benchmarking, intelligent avvikelsestyrning, samt ger en övergripande bild av hela distributions- och logistikkedjan. Systemet hanterar såväl virtuella företag som traditionell affärsverksamhet. Leverans av den nya programvaran påbörjas i början av nästa år, med funktionalitet inom s.k. Collaborative Sales, Collaborative Procurement och Supply Chain Visibility. Collaborative commerce (totalintegrerad digital handel och varuförsörjning) utgör nästa fas i den globala e-handelsutvecklingen. Den utnyttjar alla de nya tekniska alternativ som den snabba och billiga Internet-kommunikationen ger. Nya, öppna programvaror och system erbjuder helt nya möjligheter till automatisering och integration av affärsprocesser och transaktioner. Denna digitala kommunikation direkt mellan datorer kommer att bli en naturlig del i företagens affärsverksamhet. Vi kommer att få se hur dagens fortfarande relativt manuella affärsverksamhet utvecklas till en automatiserad miljö, där integrering av digital information och digitala processer är nyckeln till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. IBS har inbjudit press och börsanalytiker till informationsmöte. kl 10.30- 13.00 i Salénhusets aula, Norrlandsgatan 15, Stockholm. För mer information kontakta: Staffan Ahlberg, VD, IBS AB Magnus Wastenson, Marknadsdirektör, IBS AB Tel. +46 (0)8 6272420, +46 (0)70 6272420 Tel: +46 (0)8 6272515, +46 (0)70 6272515 Email: staffan.ahlberg@ibs.seEmail: magnus.wastenson@ibs.se Tomas Bräne, Productutvecklingsdirectör, IBS AB Christina Wågström, IR-direktör, IBS AB Tel. +46 (0)8 6272408, +46 (0)70 6272408 Tel. +46 (0)8 6272460, +46 (0)70 6272460 Email: tomas.brane@ibs.se Email: christina.wagstrom@ibs.se IBS AB med huvudkontor i Stockholm är noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen är en världsledande leverantör av Internet-baserade programvaror och tjänster för handel och varuförsörjning för stora och medelstora företag. IBS har ca 2 400 medarbetare och ca 5 000 kunder i mer än 40 länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00170/bit0002.pdf

Dokument & länkar