IBS tecknar globalt avtal med SKF inom Supply Chain Management

IBS har tecknat ett globalt avtal med SKF gällande IBS programvara, drift och konsulttjänster för WEB EDI-lösning för inköp och planering, s k. Supplier Collaboration.

SKF är världens ledande leverantör av lager, tätningar och näraliggande produkter, samt system och tjänster. Koncernen är indelad i fem divisioner; Industrial, Automotive, Electrical, Service samt Aero and Steel. Varje division servar en global marknad och fokuserar på sitt respektive kundsegment. SKF har cirka 80 tillverkningsenheter som distribuerar till kunder runt om i världen.

SKF har valt IBS som strategisk partner för koncernens behov av Supplier Collaboration. Väsentliga besparingar och utvecklade processer ska åstadkommas genom att utnyttja redan gjorda investeringar i EDI och kombinera dessa med IBS weblösningar som optimerar inköpsprocesserna. Den nya, kombinerade lösningen ger utökade möjligheter till ett integrerat samarbete med leverantörer och att nå majoriteten av alla SKFs leverantörer som inte kan hantera EDI. Initialt omfattar kontraktet 15 länder.

Applikationen stöder betydande logistikprocesser, allt från inköp till leverans och fakturering med kompletterande Alert Management för att hantera avvikelser.

"Integrering och kommunikation med leverantörer är en prioriterad fråga i SKF:s Supply Chain-utveckling", säger Fred Orre, Group Supply Chain Director på SKF. "SKF ser WEB-EDI som ett viktigt komplement till traditionell EDI och är främst avsett för kommunikation med små och medelstora leverantörer."

"SKF har ett välutvecklat koncept inom Supply Chain Management och vi är stolta över att vara med och utveckla detta med vår starka lösning inom integrerat leverantörssamarbete", säger Peter Hörwing, Areachef på IBS.

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Dokument & länkar