Information från IBS angående kvartalsrapport och telefonkonferens

IBS kvartalsrapport för perioden januari-mars 2003 offentliggörs den 29 april 2003 ca kl 08.00.

Kvartalsrapporten kommenteras i en efterföljande telefonkonferens för kapitalmarknadens aktörer (s.k. call-in conference) kl 10.00. Anmälan till telefonkonferensen sker till Kerstin Sandberg, tel. 08-627 2401 eller kerstin.sandberg@ibs.se

Medverkande från IBS är Magnus Wastenson, VD, Per-Arne Sendrén, vVD och finansdirektör samt Gustaf Lindgren, vVD och marknadsdirektör.

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Dokument & länkar