Information från IBS angående kvartalsrapport och telefonkonferens

IBS kvartalsrapport för perioden april-juni 2002 offentliggörs den 17 juli ca kl 1400.

Kvartalsrapporten kommenteras i en efterföljande telefonkonferens för kapitalmarknadens aktörer (s.k. call-in conference) kl 14.30. Anmälan till telefonkonferensen sker till Kerstin Sandberg, tel. 08-627 2401 eller kerstin.sandberg@ibs.se

Medverkande från IBS AB är Staffan Ahlberg, VD, Björn Bontin, Finansdirektör och Magnus Wastenson, Marknadsdirektör/vVD. Om någon av marknadens internationella aktörer deltar kommer telefonmötet att hållas på engelska.

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Dokument & länkar