EU godkänner ICAs och Kesko Livs joint venture i Baltikum

ICA Baltic AB, ett företag i ICA-koncernen, och Kesko Livs Ab, ett företag i Keskogruppen, har fått godkännande från EU om att etablera ett joint venture i Baltikum. Parterna signerade i juni ett avtal om att bilda ett 50/50 joint venture. Enligt avtalet kommer företagens verksamheter i Estland, Lettland och Litauen att slås samman.

Verksamheten i det sammanslagna företaget beräknas starta i januari 2005, förutsatt att övriga villkor i avtalet är uppfyllda. ICA och Kesko Livs kompletterar varandra i de baltiska länderna. ICA har sin starkaste närvaro i Lettland. Kesko Livs är marknadsledare i Estland. För närvarande driver parterna 160 dagligvarubutiker inom koncepten hypermarket, supermarket och lågpris. ICA driver sex RIMI supermarketbutiker och en RIMI hypermarketbutik i Estland. I Lettland har företaget 35 RIMI supermarketbutiker och fem RIMI hypermarketbutiker samt en distributionscentral i Riga. I Litauen har ICA 30 supermarketbutiker och tre hypermarketbutiker, varav de flesta drivs under RIMI-varumärket. Dessutom har företaget en distributionscentral i Vilnius. ICA Baltic har cirka 5 600 anställda i Baltikum. Kesko Livs har för närvarande sex Citymarketbutiker i Estland och äger Säästumarket, Estlands största lågpriskedja med 45 butiker. Dessutom har Kesko Livs en SuperNetto cash-and-carry-butik och en distributionscentral i Tallinn. I Lettland har Kesko Livs fem Citymarketbutiker och över 20 SuperNetto-lågprisbutiker. Det totala antalet Kesko Livs-anställda i Estland och Lettland uppgår till cirka 2 700. För mer information: Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef, ICA AB, tel 08 585 50 000 ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar