ICA Ahold och AEGON avser att starta joint venture

Report this content

ICA Ahold och AEGON avser att starta joint venture ICA Ahold och det holländska försäkringsbolaget AEGON förväntas avsluta förhandlingarna om ett 50/50 joint venture i ICA Aholds dotterbolag ICA Banken. Avtalet avser tillhandahållande av finansiella tjänster genom ICA Aholds butiksnät och gäller till en början i Sverige. AEGON avser att köpa 50 procent av ägarandelen i ICA Banken av ICA Ahold. ICA Banken är ett dotterbolag till ICA Ahold som lanserades förra året och som erbjuder finansiella tjänster till ICAs kunder. ICA Ahold och AEGON, en av världens största livförsäkringskoncerner, planerar att öka takten i utvecklingen av ICA Banken samt bredda utbudet av produkter och tjänster. ICA Ahold har under det senaste decenniet gjort ett lyckat intåg på den svenska marknaden för finansiella tjänster genom att erbjuda ett begränsat antal spar- och kreditprodukter, och har mer än en miljon kunder på denna marknad. AEGON kommer att bidra med expertis inom globala finansiella tjänster inklusive de erfarenheter som erhållits genom ett joint venture med Albert Heijn, ett dotterbolag till Ahold i Nederländerna. Detta joint venture kommer att bli föremål för en granskning av berörda myndigheter. - Tillsammans med AEGON kan vi stärka ICA Bankens högkvalitativa kunderbjudanden ytterligare, säger Kenneth Bengtsson, VD för ICA Ahold AB. Genom att skapa detta joint venture kombinerar vi ICAs starka varumärke och marknadserfarenhet med AEGONs omfattande kunskaper om förvaltning, finansiell riskhantering och utveckling av finansiella produkter. Vi förväntar oss att den nya ägarstrukturen kommer att innebära ännu mer tillförlitliga tjänster och ett ökat utbud för kunden, liksom snabbare lanseringar av nya finansiella tjänster. - För AEGON är det värdefullt att etablera sig på en spännande marknad tillsammans med en partner som är pålitlig, har gott anseende, ett starkt varumärke och stark närvaro på sina marknader och som har god kännedom om sina kunder, säger Johan van der Werf, styrelseledamot i AEGON N. V. Tillsammans med ICA Ahold är AEGONs ambition att bli en lönsam aktör inom finansiella tjänster och som senare kan komma att erbjuda hela Norden både bank- och försäkringstjänster. AEGON kan bidra med sina värdefulla världsomspännande kunskaper i direktreklam. Mer information kommer att ges när förhandlingarna avslutats. För ytterligare information: Ruth Ubbink, Dirk Anbeek, Finanschef, ICA Ahold AB Finansdirektör, ICA Ahold AB Tel. 08-585 506 11 Tel. 08-585 502 15 Lennart Käll, VD, ICA Banken AB AEGON N.V. Group Communications Tel. 08-585 509 04 +31 70 344 83 44 Om ICA Ahold ICA-koncernen (ICA Ahold AB) är Nordens största detaljhandelsgrupp med 47 000 medarbetare och 3 100 butiker i Skandinavien och Baltikum. Tillsammans med Statoil äger och driver ICA Ahold dessutom 1 500 Statoil- stationer i Skandinavien. ICA Ahold ägs till 30 procent av ICA Förbundet Invest AB, till 20 procent av norska Canica AS och till 50 procent av holländska Royal Ahold N.V. Genom Royal Ahold är ICA-koncernen en del av ett världsomspännande detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se. Om AEGON AEGON NV är holdingbolag till ett av världens största börsnoterade livförsäkringsbolag, sett till börsvärde och tillgångar. Gruppen bildades 1983. Rötterna finns i Nederländerna och sträcker sig mer än 150 år tillbaka. AEGON-gruppen är fokuserad på att skapa en bättre framtid för sina intressenter genom att arbeta med lokalt styrda enheter på fyra huvudmarknader; USA, Kanada, Nederländerna och Storbritannien. Gruppen finns dessutom på ytterligare ett antal marknader, bland annat Ungern, Spanien, Tyskland, Taiwan och Kina, samt har ett representationskontor i Indien. Globalt har gruppen 25 000 anställda. Huvudkontoret ligger i Haag, Nederländerna. Mer än 80 procent av AEGONs omsättning kommer från livförsäkringar, pensionsförsäkringar och liknande spar- och placeringsprodukter. Gruppen arbetar också med olycksfalls- och hälsovårdsförsäkringar, sakförsäkringar och vissa banktjänster. Enligt AEGON så är grunden för ett modernt företags existensberättigande dels förmågan att skapa aktieägarvärde men också dess respekt för ett bredare företags-, socialt- och miljöansvar. För mer information om AEGON N.V besök www.aegon.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00690/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar