ICA Ahold påverkas inte av ledningsförändringarna och händelserna i holländska Royal Ahold

ICA Ahold påverkas inte av ledningsförändringarna och händelserna i holländska Royal Ahold - ICA Aholds verksamhet, resultat och ekonomiska ställning påverkas inte av händelserna i Royal Ahold, säger Kenneth Bengtsson, koncernchef i ICA Ahold AB. Royal Ahold meddelade i dag, att nettovinsten per aktie under såväl holländska som amerikanska redovisningsregler kommer att bli väsentligt lägre än tidigare aviserat. Det beror på att US Foodservice (Royal Aholds amerikanska storhushållsgrossist) har överskattat sina intäkter avseende aktivitetsbidrag från leverantörerna. Detta är ännu under utredning, men kan överstiga 500 miljoner US dollar. Royal Ahold kommer dessutom inte längre att konsolidera sina partnerbolag, där ICA Ahold är det största. Endast Royal Aholds faktiska ägarandel, för ICA Ahold 50 %, kommer att ingå i de redovisade siffrorna. Royal Aholds Supervisory Board (överstyrelsen) meddelade i dag att man har accepterat avskedsansökan från koncernchefen Cees van der Hoeven och finanschefen Michiel Meurs. De kommer att lämna efter en kort övergångstid, och medverkar under resterande tid till att övergången ska ske smidigt, bl a avseende ett nytt finansieringspaket för bolaget, som i princip har bekräftats av en grupp om fem banker och säkerställer Royal Aholds finansiella situation under 2003. - Det här påverkar inte ICA Aholds verksamhet. ICA Ahold har en egen koncernledning och styrelse. Michiel Meurs, som i dag har avgått som finanschef i Royal Ahold och som suttit som ledamot i ICA Aholds styrelse, kommer att ersättas så snart som möjligt. ICA Ahold ABs räkenskaper är upprättade helt i enlighet med gällande svenska redovisningsregler, och detta förändras inte heller av det som hänt i dag, säger Kenneth Bengtsson, koncernchef i ICA Ahold AB. ICA Aholds verksamhet (ICA i Sverige, Hakongruppen i Norge, samt verksamheterna i Danmark och Baltikum), resultat och ekonomiska ställning påverkas inte av händelserna i Royal Ahold. ICA Ahold har visat stark försäljnings- och resultatutveckling under de redovisade perioderna år 2002, och den goda trenden håller i sig. - Det som har skett inom Royal Ahold påverkar inte det sätt på vilket vinsterna inom ICA Ahold AB används. Den utdelningspolicy som har gällt sedan partnerskapet mellan Royal Ahold, ICA Förbundet och Canica instiftades finns reglerad i aktieägaravtalet och förändras inte av dagens händelser, säger Kenneth Bengtsson. - ICA Ahold har stor nytta av samarbetet inom Royal Ahold. Samarbeten inom inköp på Europabasis och flera utvecklingsprojekt inom bland annat IT kommer att ge oss mycket även i framtiden, tillägger Kenneth Bengtsson. ICA Ahold ägs till 50 % av Royal Ahold, till 30 procent av ICA Förbundet och 20 % av Canica AS. ICA Förbundet är de enskilda ICA-handlarnas organisation. Canica AS är Stein-Erik Hagens ägarbolag. För ytterligare information: Kenneth Bengtsson, koncernchef i ICA Ahold AB, Tel: 08-585 50 000 ICAs presstelefon, dagtid, 070-253 66 60 ICAs presstelefon, efter kontorstid, 0705-44 07 10 Royal Ahold, presskontakt, +31 75 659 5720 ICA-koncernen (ICA Ahold AB) är Nordens största detaljhandelsgrupp med 47 000 medarbetare och 3 100 butiker i Skandinavien och Baltikum. Tillsammans med Statoil äger och driver ICA Ahold dessutom 1 500 Statoil- stationer i Skandinavien. ICA Ahold ägs till 30 procent av ICA Förbundet Invest AB, till 20 procent av norska Canica AS och till 50 procent av holländska Royal Ahold N.V. Genom Royal Ahold är ICA-koncernen en del av ett världsomspännande detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00790/wkr0002.pdf

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar